Select Page

MAR DE MOTS és un centre multidisciplinari de logopèdia i psicologia situat a Altafulla que neix de la idea d’ajudar i acompanyar a infants, adolescents i adults que així ho necessitin.  Busquem afavorir el desenvolupament i potenciar les capacitats.

En l’àrea de LOGOPÈDIA tractem les dificultats en la lectoescriptura, les alteracions del llenguatge oral per diverses causes com l’Autisme, el Retard del llenguatge, el Trastorn de llenguatge… També tractem les alteracions de la deglució, les dificultats per comunicar-se, fomentem la intenció comunicativa i treballem les alteracions de la parla com el quequeig o les dificultats d’articulació, entre d’altres.

En l’àmbit de la Neuropsicologia tractem els trastorns del desenvolupament, que poden donar dificultats d’aprenentatge i l’assoliment de les competències necessàries per anar assolint durant el seu desenvolupament, el trastorn dèficit d’atenció i /o hiperactivitat. Els trastorns del espectre del autisme, els trastorns de conducta…
En adults tractem la rehabilitació cognitiva i emocional que esdevenen amb les malalties neurològiques adequant la intervenció a les seqüeles residuals, ja sigui per dany cerebral adquirit o un procés degeneratiu.
Aspectes com la gestió emocional i l’adquisició de les competències per desenvolupar-la, les habilitats socials, conflictes del dia a dia nivells d’estrès, angoixa o símptomes depressius, son tractats tant en població infantil com en adults.

Busquem aconseguir un tractament al màxim individualitzat per cada persona i incloem a la família com a peça clau per al seu desenvolupament, així com, procurem coordinar-nos amb les escoles i centres de salut per tal de buscar el millor tractament i anar-lo ajustant a mesura que anem avançant.

MAR DE MOTS és un espai de confiança on t’oferim les estratègies adequades en cada cas. No dubtis en contactar amb nosaltres, la sessió informativa és totalment gratuïta.